Přátelství 370/25 Praha 22 - Uhříněves

739 40 90 50

Představení

Dobrý den,
jmenuji se Irena Franče a mým povoláním je klinická logopedie. Vystudovala jsem obor Speciální pedagogika na Masarykově univerzitě v Brně a ukončila ho státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie. Poté jsem pracovala v soukromé ambulanci klinické logopedie na Praze 9. V roce 2016 jsem složila atestaci v oboru klinická logopedie a rovněž obdržela zvláštní kvalifikaci K3.
Nadále se vzdělávám v rámci odborných seminářů, abych mohla svým klientům poskytnout co nejlepší logopedickou péči.
Mám zkušenosti s různými typy narušené komunikační schopnosti u dětí, dospívajících i dospělých. Kladu důraz na správné pochopení dané problematiky a srozumitelné nastavení terapeutického plánu pro domácí práci.

Věřím, že individuální přístup ke každému klientovi a úzká spolupráce s rodinou bude klíčem ke zlepšení řečových schopností.