Přátelství 370/25 Praha 22 - Uhříněves

739 40 90 50

Úhrada zdravotních služeb

Pro pacienty smluvních pojišťoven je logopedická péče hrazena ze zdravotního pojištění. 

111    Všeobecná zdravotní pojišťovna

201    Vojenská zdravotní pojišťovna

205  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207  Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

209  Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Ostatní pojištěnci mohou využít služeb na přímou platbu podle aktuálního ceníku.

Vstupní vyšetření (45min – 60min) 600 Kč
Logopedická terapie (30min) 300 Kč
Logopedická terapie (45min) 450 Kč